Güney Azərbaycanda Milli haqlar üzrə mücadilə aparan şəxslərin beynəlxalq hüquqlarının pozulmasına ayid raport

Şərhlər bağlıdır.