Açar sözə görə baxış

21 Azər

TARİXİ EKSPONATLARIN İŞIQINDA

Cənubi Azərbaycan və ya İran Azərbaycanı adlanan bölgə milli tarixçiliyimiz baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Xüsusilə XIX…

21 Azər hərəkatına aparan yol

XIX əsr - XX əsrin əvvəllərində türkdilli Qacar xanədanının tərkibində olan İran və Cənubi Azərbaycan əhalisi həm monarxiya və…