Açar sözə görə baxış

Urmiyə gölü

URMU GÖLÜ OLUMLA-QALIM ARASINDA

İranın 2022-ci il dövlət büdcəsi layihəsində  Xəzər dənizi və Ərəb körfəzindən suyun ölkənin mərkəzi yaylasına nəqli nəzərdə…

QALX AYAĞA AZƏRBAYCAN!

Tabloda yazılmışdır: "Bütün ölkə İsfahan səhrasına görə səfərbər olub və oradakı problemi həll edirlər. Məzlum Azərbaycan…

URMU GÖLÜNÜN QURUMA QORXUSU

Yasir Rəhbərdidə məlumat verir ki, Urmu gölü məhv olmaq ərəfəsindədir. Burada suyun həcmi ötən ilə nisbətən iki dəfə azalıb.…