Dar ağacı da məşrutəçiləri sındıra bilmədi

Bu sənədli şəkli redaksiyamıza fəal oxucumuz və yazarımız Güləddin İsmayılov ünvanlayıb. Həmin foto rus imperiyasının nəinki öz daxilində, eləcə də qonşu ölkələrdə xalq hərakatlarının yatırılmasında fəal surətdə iştirakını, bir növ beynəlxalq jandarm rolunu oynadığını təsdiqləməkdədir.

Dar ağacının da sındıra bilmədiyi bu mübariz insanların – Məşrutə hərakatı iştirakçılarının adları əbədi milli mübarizə salnaməmizə həkk olunub: Şeyx Səlimin, Siqqətül – İslamın, Məhəmməd İbrahimin, Qəfqazçinin və başqalarının. Qürur hissi ilə baxaq, ruhlarına hörmətimizi izhar edək, adlarını və xidmətlərini unutmayaq.

Azerbaycan-ruznamesi.org

Şərhlər bağlıdır.