S.C.PİŞƏVƏRİ SƏTTƏRXAN HAQQINDA

– Bu gün biz böyük bir tarixi igid insanın heykəli qarşısında dayanmışıq. Bu xalq sərkərdəsi vaxtilə İranın tanınmış parlaq ulduzlarından olan məşhur Səttarxandır. Səttarxanın adı tək İranda deyil, bütün dünyada ildırım sürəti ilə yayılmış və onun qəhrəmanlığı bütün dünyada iranlıların başını ucaltmışdı.

Seyid Cəfər Pişəvəri Təbrizdə, Gülüstan bağında 1946-cı (1325) ildə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin başçıları ilə birgə Səttarxanın abidəsinin açılışında.

Şəkildə: Azərbaycan Milli Hökumətinin Ali Məhkəməsinin sədri Zeynəlabdin Qiyami, Azərbaycan Milli Hökumətinin Baş naziri Seyid Cəfər Pişəvəri, Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Hacı Mirzə Əli Şəbüstəri və Azərbaycan Milli Hökumətinin maarif naziri Məhəmməd Biriya

Təqdim etdi: Güləddin İsmayılov

 

Şərhlər bağlıdır.