BALTA KİMİ

BİR-BİRİLƏRİNƏ O QƏDƏR ÖYRƏŞİBLƏR Kİ

Füzulinin bir beyti var, orada şair deyir ki, dərdlə bir-birimizə o qədər öyrəşmişik ki, daha dərd mənsiz yaşaya bilmir, mən də dərdsiz. Bizdə də bir qrup dindar qardaşlar var ki, İran mollaları ilə bir-birilərinə o qədər öyrəşiblər ki, daha bunlar onlarsız yaşaya bilmirlər, onlar da bunlarsız.

Kamil Allahyarov

Şərhlər bağlıdır.