Gündəlik Arxivlər

30 İyul 2021

BİR PLOV MƏSƏLƏSİ…

Siz bizləri (Cənubi Azərbaycanlıları və ümumiyyətlə iranlıları) düyü yeyən kimi tanıyırsınız. Ana bizdə də iki nəsil…

VİDADİ MUSTAFAYEV YAZIR:

İran daxili vəziyyətinin xarakterindən asılı olmayaraq, qonşu müsəlman ölkələrində “İran islamını ” təbliğ etməkdə, yerli islamist…