75 İL ƏVVƏL TƏBRİZDƏ MƏKTƏBLİLƏRƏ YENİ DƏRS KİTABLARI PAYLANILIB

1946-cı ildə Təbrizdə yeni dərs ilinə başlayanlar böyük sevinc içərisində idilər. Onlara birinci sinif dərslikləri hədiyyə olunmuşdu. Təəsüf ki, bu sevinc cəmi 1 il çəkdi. Uşaqlardan həmin dərsliklər yığılaraq tonqallarda yandırıldı. Amma indi ata-baba olan bu insanların həmin günlərin xatirələri unundulmazdır. Onlar ana dilinin bərpası uğrunda mübarizə aparırlar.

Şəkidə birinci kitab ibtidai klas üçün Azərbaycan Maarif Vizarəti Nəşriyyəsi

Təbriz-Azərbaycan
1325 (1946)

Umid Niayesh

Şərhlər bağlıdır.