ZAUR USTAC-IN ÜRƏK DUYĞULARI

Bayraq, bizim bayrağımız

 

Arazın o tayında bayrağımız dalğalanıb

 

Üstündən yüz Araz axsın,

Torpaq, bizim torpağımız!!!

Güney, Quzey fərq eləməz,

Oylaq, bizim oylağımız!!!

 

Axışı lal, susur Araz,

Mil, Muğanı yorur ayaz,

Kərkükdən ucalır  avaz,

Oymaq, bizim oymağımız!!!

 

Göyçə dustaq, Urmu ağlar,

Yaşmaq düşər, börü ağlar,

Qaşqayda bir hürü ağlar,

Papaq, bizim papağımız!!!

 

Dörd bir yanın qarabağlı,

Dəmir qapı çoxdan bağlı,

Bir ağacıq qol, budaqlı,

Yarpaq, bizim yarpağımız!!!

 

Ustac boşa deməz əlbət;

– “Sərhədinə elə diqqət”,

Bu kəlamda var bir hikmət,

Sancaq bizim sancağımız!!!

 

Nadanlıq

 

Urmu axan göz yaşımdı,

Yanağımda duz olubdu…

Urmu, Urmu söyləməkdən

Bağrım başı köz olubdu…

 

Şümürə lənət deyənlər

Susuz qoyubdu dindaşın…

İnsan insana qənimdi,

Günahı nə dağın, daşın?

 

Savalanı dərd qocaltdı,

Murov soyuqdan üşüyür…

Araz sükutun pozmayır,

Kür əlçatana döşüyür…

 

Dəmir Qapım pas atıbdı,

Neçə körpüdən keçmirik…

Kərkük, Mosul unudulub,

Bağdada İraq demirik…

 

Nəsimi nəşi Hələbdə,

Füzuli hərəmdə qalıb…

Babəkin ruhu sərgərdan,

Bəzz qalasın duman alıb…

 

Suyumu daşla boğurlar,

Daşımı suyla yuyurlar…

Xudafərin, Urmu incik,

Bizləri bizsiz qoyurlar…

 

Şah babam yol ortasında,

Koroğlu göylərdə gəzir…

Bizi, bizdən ayrı salan

Nadanlıq ruhumu əzir…

 

Tuncaya

 

Tuncayın timsalında

 

Tanrı tutub, ağ torpaqdan mayanı,

Gündoğandan Günbatana sənindi!

Nişan verib, yeddi günlük Ayını

Əksi düşən tüm torpaqlar sənindi!

 

Xəzəri ortaya düz qoyub nişan,

Boynuna dolanan Hilal sənindi!

Ən uca zirvələr, ən dərin göllər

Ormanlar, dəryalar, düzlər sənindi!

 

Tanrının payıdı, lütf edib sənə,

Tanrıya sarsılmaz inam sənindi!

Ataya, Anaya, qocaya hörmət

Sirdaşa sədaqət, güvən sənindi!

 

Zamanla hökm etdin tüm yer üzünə

Hakimiyyət sənin, hökm sənindi!

Aman istəyəni kəsmədin heç vaxt,

Ən böyük ədalət, güzəşt sənindi!

 

Unutma ki, lap binədən belədi,

Mərhəmətli, yuxa ürək sənindi!

Xilas etdi, bağışladı ənamlar,

Yamana yaxşılıq, ancaq sənindi!

 

Döyüşdə, düşməni alnından vuran,

Süngüsü əlində ərlər sənindi!

Savaşda, uçağı kəməndlə tutan,

Qüvvəsi qolunda nərlər sənindi!

 

Dəli-dolu Türk oğullar cahana

Bəxş etdiyi şərəfli ad sənindi!

Adı gəlsə, yeri-göyü titrədən

Qorxu bilməz, şanlı əsgər sənindi!

 

Çöldə simgə etdin Qurdu sancağa,

Kəhər Atın ən yaxşısı sənindi!

Ay-yıldızı nişan tikdin Bayrağa,

Zəkalar, dühalar tümü sənindi!

 

Tutduğun yol tək Tanrının yoludu,

Aydın zəka, tər düşüncə sənindi!

Çoxu deyir, tay dünyanın sonudu,

Fəqət bilməz, yeni dünya sənindi!..

Zaur USTAC

Şərhlər bağlıdır.