İRADƏ TUNCAY: “21 AZƏR İNQİLABI”

CƏNUBDA AZADLIQ HƏRAKATI

Bu film yazıçı, jurnalist, publisist İradə Tuncayın 21 Azər hərakatı barədə çəkilmiş yüksək sənəd nümunələrindəndir. Hər nümunədə bir məlumat, bilgi olduğundan filmə baxmağınızı məsləhət görərdik.

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

Şərhlər bağlıdır.