Gündəlik Arxivlər

02 Fevral 2022

SƏHV DÜŞƏNDƏ YERİMİZ

Duman dağı dolanar, Qiyamət olar. Duman yola sallanar, Müsibət olar. Müsibət oluruq biz, Səhv düşəndə yerimiz.…

BİZİM TÜRK QƏDİMLİYİMİZ

Herodot yazır ki, e.ə. 625 cı ildə Pars ordusu Alpər Tunqanın sak-skif ordusunu məğlub edənə qədər saklar bütün Anadoluda…