Aylıq Arxiv

Fevral 2022

ANA DİLİMƏ

Zindani olubsan illər boyunca Sənlə danışmağa qoymayıb xain İndi qoy danışım sənlə doyunca Anam yadigarı sənsən nazənin…

QAR ALTINDA DOĞUM SANCISI

Xocalıya Ağaclar kölgələrini dağlar zirvələrini çaylar dərinliklərini insanlar insanlıqlarını satdılar sonra…

ÜMUMAMERİKA XOCALI MİTİNQİ

Fevralın 26-da Vaşinqtonda Xocalı soyqırımı qeyd olunacaq. Azərbaycan Demokrat Fiqrəsinin Amerikadakı Təşkilatı fevralın 26-nı…