ANA DİLİMƏ

Zindani olubsan illər boyunca

Sənlə danışmağa qoymayıb xain

İndi qoy danışım sənlə doyunca

Anam yadigarı sənsən nazənin

*

Səninlə sözüm var bir qədər dərin

Nədən sən olubsan bu qədər şirin?

Səninlə danışır göylərdə şahin

Səninlə açılır yasəmən, nəstərin (1)

*

Ey mənim qəlbimin açarı dilim

Söylə sən, dünyaya nədir əməlim?

İşdə, bildirməkdir mənim əməlim

Aləmə nəqqdir (2), şirinsən, şirin

*

Tarixin böyükdür, çox da qocaman

Böyük sərkərdələr dilisən, inan

Səninlə danışır bu Azərbaycan

Sənə öylə deyibdir göylər, afərin

*

Sən oldun Səttarxan zəfər fərmanı

Azərlər dilisən, ellər sultanı

Tar-mar olacaq zülmün binası

Sənin fərmanınla, ey şəhdi-əngəbin (3)

*

Azadlıq fərmanı səninlə inşa

Olacaq vətənim İranda, anla

Sənin hökmün ilə olacaq bina

Hürriyət qanunu, ey dilim, yəqin

*

Yaracaq tarixlərin hər zaman

Sənlə fəxr edəcək Azərbadeqan

Səninlə görəcək tarix oxuyan

Olub demokrasi İranda təzmin

*

İftixar eləyib sənlə Cavanşir

Söyləyib əcdadım  yadigarıdır.

Bəs mən də söyləyim sizlərə bir-bir

Yaşasın dilimiz, desinlər amin!

Yaşasın dilimiz, desinlər amin!

 

Məhəmməd Gəncə

1-itburnu

2-aydındır, bəllidir

3-çiçək balı

“Azərbaycan” qəzeti. Azərbaycan   Demokrat  Firqəsinin orqanı, Təbriz. No 84, 23 dekabr 1945-ci il

Təqdim etdi : Səməd Bayramzadə

Şərhlər bağlıdır.