İRAN AZƏRBAYCANIN TARİXİ ABİDƏSİNİ ÖZ ADINA ÇIXDI

Şərhlər bağlıdır.