TARİXİ GİZLƏDİLƏN XALQ

“Almaniyadakı “İnsan Tarixi Bilimləri İnstitutu” türk dilində 9 min il əvvəl danışıldığını sübut etdi.

Tariximizi bizdən o qədər gizlətdilər, o qədər təhrif etdilər ki, xalqımız ancaq xaricilər deyəndə inandı! Onda bizi dinləyəcəksən?

Bizə dedilər ki, türklərin Anadoluya ilk gəlişi 1071-ci ildə Malazgirt döyüşü ilə olub. Halbuki 1071-ci ildə Anadoluya gələn türklər İslamı qəbul etmiş türklərdir.

Əvvəlki türklər eramızdan əvvəl 13 min ildə Anadoluda olmuş və Anadolunun əski mədəniyyətini qurmuşlar. Əsas olan Anadoluya gələn Ön türklərdir.

Onlar köçəri yox, mühacir kimi gəliblər. O vaxtlar şəkilli yazmağı bilirdilər. Onlar Allahın bir olduğuna inanırdılar. Rus və fransız tədqiqatçıları eramızdan əvvəl 14 min ildə ORAL dağlarında Sölgen daş mağarasında tapdıqları yazılarda bunu sübut ediblər.

Qırğızıstanın Saymalıtaş vadisində tapılan əsərlərdə türklərin təkər icad etdiyi, təkərli şumla torpaq şumladığı, maral-at-it kimi heyvanları əhliləşdirdiyi sübuta yetirilmişdir.

Çoxumuz Prof. Dr. Afif Ərzen tərəfindən 1967-ci ildə Vanda qurulan və İstanbul Universitetinin Ədəbiyyat fakültəsinə bağlı olan “Van Bölgəsi Tarix və Arxeologiya Araşdırma Mərkəzi”ni və xidmətlərini bilmirik.

Yenə çoxumuz Prof. Dr. Erich Feigl, Prof. Dr. Justin Makkarti, Andrew Mango, Normon Stone, Stanford Shaw, Kazım Mirşan, Servet Somuncuoğlu, Prof. Dr. Semavi Eyice, prof. Dr. Əli Tanoğlu kimi adları və onların əsərlərini tanımırıq, öyrətmirik!

Əksəriyyəti bağışlanmış bu dəyərlər, Ön Türklər və Türklər mövzusunda bugünkü tarixi alt-üst edəcək kəşflər etdi.

Prof. Dr. Erich Feigl və Stanford Shaw yəhudidir. Bu ikisi ermənilərin soyqırımı yalanlarına elə zərbələr vurdular ki, ermənilər onların evlərini yandırıb, dəfələrlə sui-qəsdlər etdilər.

İstanbul Universiteti Senatı tərəfindən “Fəxri Doktor” adına layiq görülən və Türk Tarix Qurumunun “Fəxri Üzvü” olan Afif Ərzen 1984-cü ildə nəşr olunan “Anadolu və Urartu” kitabında illərlə apardığı araşdırmaları elmi cəhətdən sübut edib.

Kazım Mirşanın tədqiq etdiyi Şərqi Anadoluda mövcud yazı elementlərini ehtiva edən qayaüstü rəsmlər və qaya kitabələri, mərhum Sərvət Somuncuoğlunun Orta Asiyadan Anadoluya apardığı araşdırmalar zamanı təsbit etdiyi on minlərlə qaya yazıları, qayaüstü rəsmlər və damğalar. eramızdan əvvəl 13 min ildə Anadoluya gəldikləri qəti şəkildə sübuta yetirilmişdir.

Göbeklitəpə eramızdan əvvəl 12 min ildə qurulmuşdur. Göbeklitəpə Dikilitaşlarının üzərində çoxlu heyvan və insan fiqurları və möhürlər çəkilib.

Onların türk rəsmləri ilə tamamilə eyni olması prototürklərin Anadoluya gəliş tarixini təsdiqləyir. Amma fikir verdinizsə, dünya tarixini alt-üst edəcək bu hadisələr qarşısında dünya mətbuatı, tarixçilər susmağa üstünlük verdilər!Bir anlığa düşünək ki, eramızdan əvvəl 13 minə aid tapıntılar ermənilərə və yunanlara işarə edir. “Anadoluda türklər işğalçıdır” hay-küyü bütün dünyanı ah-nalə edərdi…

Yaxşı, tutaq ki, Ön türklər Anadoluya eramızdan əvvəl 13 min ildə gəliblər, bəs xristianlar nə vaxt gəliblər?

Hz. İsanın həvarilərindən olan Müqəddəs Pavel 40-cı illərdə Anadoluya (Tarsus) gələrək Anadolunun xristianlaşdırılmasına başlamışdır.

Ön Türklər Anadoluya xristianlardan 13 min il əvvəl gəlmişlər.Beləliklə, xarici mənbələrin və bədxah alimlərin “Anadolu sivilizasiyasının beşiyi Ellin-Roma-Bizans sivilizasiyalarıdır” iddiasının bir yalan olduğu və əbəs olduğu aydın oldu.

Anadolu Türklərin özbəöz vətənidir. Türklər Anadoluda çiçəklənən sivilizasiyaların beşiyi olmuşdur”.

Tariyel Azərtürk

Şərhlər bağlıdır.