BİZ MÜBARİZƏ ƏZMİNDƏYİK!

Sevimli dostlar, bildiyniz kimi kökü terrorizmə, işqalçılığa və onları dəstəkləyən dini fanatik rejimlərə bağlı olan radikal qruplar tərəfindən Londonda yerləşən səfirliyimizin binası hücuma məruz qalmışdı. Azərbaycan Demokrat Firqəsi bu kimi vandalizmi şiddətlə məhkum edir. Yaşadığımız xarici ölkələrdə polisi cərəyanda qoymaqla təxribatın başqa yerlərdə təkrarlanmasının qarşısını almaq əzmindəyik.

Abdulla Əmir Haşimi Cavanşir,

Azərbaycan Demokrat Firqəsinin xarici ölkələr üzrə məsulu

Şərhlər bağlıdır.