DİN ADIYLA AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİ TƏHDİD EDƏN ŞUUBİ MOLLA REJİMİ

Verilişin qonağı Rauf Bayrambəyli, İsrail Azərbaycan Gənclər Birliyinin təsisçisi SMTV-nin aparıcısı Cavab İsmayılbəyli ilə söhbət edir.

Şərhlər bağlıdır.