İRAN REJIMI BEYNƏLXALQ NÜFUZUNU ARTIRMAQ İSTƏYİR

CƏNUBİ AFRİKA KONQRESİ İLƏ SÖVDƏLƏŞİR

İran rejimi Afrika Milli Konqresinə sərmayə qoymaq və bununla özünün irqi-ayrıseçkiliyə qarşı mübarizə apardığını göstərmək istəyir. Hakimiyyət tarixi dəstəyi ilə orada öz nüfuzunu artırmaq üçün kampaniya aparır.

İran Qərbin sanksiyalarından qurtulmaq üçün Cənubi Afrikadan istifadə edir.

Azerbaycan-ruznamesi.org

Şərhlər bağlıdır.