Azərbaycan Demokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin bəyanatı

Şərhlər bağlıdır.