Rubrikaya baxış

Milli hökümət və Azərbaycan Ruznaməsi

ADF MK-NIN BƏYANATI

Türkiyə Cümhuriyyəti “Vətən” partiyasının ictimailəşdirdiyi İran İslam Respublikasının “Türk Dövlətlər Birliyənə” üzvlüyə dəvət…

ƏSRLƏRƏ BƏRABƏR FƏALİYYƏT

“Milli Hökumət Güney Azərbaycanda sanki bir il deyil, yarım əsr fəaliyyətdə  olmuş, nəhəng işlər  görmüşdü”. Qərb  mətbuatında…

AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİ

Əziz həmvətənlər, diqqətinizə çatdirmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Demokrat Firqəsi Brüksel şəhərində martın 25-də "Azadlıq, Ədalət,…

MƏTBU İRSİMİZDƏN

Biz İran Azərbaycanında son zamanlar cərəyan edən böyük tarixi hadisələrin ən gözəl ifadəsini Təbrizdə demokrat firqənin nəşr…