AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİNİN TƏBRİKİ

ADF bütün üzvlərini, məsləkdaşlarını və tərəfdaşlarını 1 May Zəhmətkeşlərin Beynəlxalq Həmrəylik Günü münasibəti ilə təbrik edir, hər birinizə xoşbəxtlik, səadət və firavan həyat arzulayır!

S.C Pişəvəri 1 May barədə

1 May əyləncə üçün deyil. Mərasimlər üçün qurulmamışdır. Bu mübarizə bayramı və tətilidir. Bu, işçi sinifinin gücünü və qabiliyyətini sınadığı bir bayramdır. Gündəlik şüarlarını bütün zəhmətkeş insanlara çatdırır. Onları mübarizəyə alışdırır. Bu baxımdan 1 May ictimai manevr günüdür.
Bu Bayram dünyanın işçiləri tərəfindən bir əsrin dörddə üçündən çoxu üçün ümumi bir gündür. İnkişaf etmiş ölkələrdə işçilər bu günü müxtəlif şərtlərdə yerinə yetirdilər və bir çox ölkədə hətta müxtəlif toqquşmalar nəticəsində həbs edildi, sürgün edildi və çoxlu qurban verildi.
1299-cu ildə Tehranda bu münasibətlə nəhəng bir şou verildi. Sepah Salar Məscidində işçilərin nümayəndələri çox ciddi bir çıxış etdilər və səkkiz saatlıq çalışmalarını və Nəşriyyatının və Əsas Qnunun qorunub saxlanılmasını ən yaxşı tələbləri kimi istəklərini elan etdilər.
Bundan sonra hər il Pəhləvi sülaləsinin qaranlıq və qorxunc günlərində belə hər il 1 May mərasimi qeyd edildi.
Moxtari polisi bu günü qeyd ediləndə , siyasi bir ov günü kimi olduğunu bilirdi və may ayının ilk gününün işçilər tərəfindən bir nümayiş günü olacağını təcrübəsindən bilirdi və fikirləşirdi ki , bu günün nümayişində , polisin bəzi insanları tələyə salmaq imkanı olacaq. Polisin Siyasi Büroyuna müraciət etsəniz, həbslərin çoxunun eyni gündə və ya bir neçə gün sonra baş verdiyi aydın olacaq.
1 May qeyd etməsi Qəsr Qacar Həbsxanasında da yaygındır. Orada da çalışqan azadlıqseverlər yorucu təzyiq və ağır təzyiqlərə baxmayaraq bu günü qeyd etdilər. Tələblərini qeyri qanunu həbsdə olduqlarını elan etdilər.
Bu gün dünya işçilərinin qeyd etmələri və xoşbəxt olmaları üçün çox şey var. Dünya zəhmətkeşləri azadlığın düşməninə çevrilmiş faşizmə qarşı müharibədən qalib çıxdılar …..
Bu gün dünyanın ən ekstremist sol partiyaları hökumətlərdə iştirak edir, ancaq ölkəmizdə partiyaların və topluluqların Muxtari Polisi cinayət sayır və siyasi iştirakçıların təhlükəsizliyinə qarşı hərəkət etmək adı ilə bunları təhdid edir. Öüm cəzası və ömürlük həbs verir.
Dünyaya bəyan edirik ki, ölkəmizdə demokratiya və azadlıqdan əsər-əlamət yoxdur. Hökmdarlarımız, ən kiçik bir şans əldə etsələr, bütün azadlıq sevərləri məğlub edəcəklər.
Bu bayramda şüarımız aydın və açıqdır. Biz diktatura və zülmün təsirlərinin aradan qaldırılmasını istəyirik, konstitusiya və azadlıq prinsipləri təmin olunub, mənasına əməl olunmalıdır.
Diktaturanın pis qanunları, xüsusən də konstitusiyaya zidd olan məşhur parlamentləri qəbul edən qanunlar ən qısa müddətdə ləğv edilməlidir.
Aldadıcı və adil görünən “Təhlükəsizliyə Qarşı Qanunu” nda azadlığı boğmaq üçün yazılmış Qara Hakim-Muxtar Qanunu ən qısa müddətdə ləğv edilməlidir.
Demokratiya və azadlığa iddia edən bir ölkədə 1310 qanun kimi qara qanunun mövcud olması həqiqətən rüsvayedicidir.
Dünyaya bəyan edirik ki, ölkəmizdə demokratiya və azadlıqdan əsər-əlamət yoxdur. Hökmdarlarımız, ən kiçik bir şans əldə etsələr, bütün azadlıq axtaranları məğlub edəcəklər.
Nağd şəkildə azadlıq üçün mübarizə aparan yeganə sinif işləyən və zəhmət çəkən sinifdir. Ancaq hakim sinif, xüsusən işəgötürənlər, azadlığı tapdalamaq və işçi təşkilatlarını məhv etmək üçün qanlı cinayətlər törətdilər.
İşçinin şüarı işsizliklə mübarizə və işçilərin sığortasını ümumiləşdirmək və tətbiq etməkdir.
Şüarımız əmək haqlarının kəsilməsinə və uzadılmış iş vaxtlarına qarşı şiddətli bir mübarizə olacaq. Bütün bunlar – təkrar edirik – yalnız birlik və birlik sayəsində əldə ediləcəkdir. Beləliklə, bu May bayramının əsas məqsədi birlik və birlik üçün mübarizə aparmaqdır.
Bıçq çəkənlər əmək təşkilatlarından uzaq tutulmalı, münafiqlər, fitnəçilər və avantüristlər ən qısa müddətdə əmək təşkilatlarından qovulmalıdırlar. Zəfər Azadlıq Cəbhəsindədir. Dünyanın bütün azadlıq axtaranları işçi sinfinə güvənirlər.
“Ajir” qəzeti,1 may 1945

Şərhlər bağlıdır.