Gündəlik Arxivlər

29 May 2021

MİRMEHDİ ETİMAD (NATİQİ)

Mirmehdi Etimad (Natiqi) dedikdə ilk növbədə göz önünə onun görkəmli bəstəkarımız Cahangir Cahangirovla birgə müəllifi olduğu…

ŞAPALAQ ƏVƏZİ FİKİRLƏR

Hörmətli oxucular, sizlərə bu rubrikada təqdim etdiyimiz yazıları dolayısı replika da adlandırmaq olar. Ümumiləşdirib "Şapalaq…