Gündəlik Arxivlər

21 Fevral 2022

AZ CÜMLƏDƏ BÖYÜK FİKİRLƏR

Bəs fars dillilər Əsrlər boyu türklər farscanın qorunması və inkişafı üçün böyük əmək sərf edib, öz dillərində yox, məhz bu…

GÜNEY AZƏRBAYCAN – 1946

Dil haqqında Azərbaycan Milli Hökumətinin qərarı: Xalqımızı dövlət aparatına yaxınlaşdırmaq və cəmiyyətin ehtiyaclarını sadə…

BEYNƏLXALQ ANA DİLİ GÜNÜ

21 Fevral bütün dünyada Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi qeyd olunur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 1999-cu ilin noyabrında Banqladeş…