Rubrikaya baxış

İti bucaqdan baxış

VİDADİ MUSTAFAYEV YAZIR:

Özünü bölgə məsələləıri üzrə ekspert kimi qələmə verən Məhəmməd Rza Forqanı adlı birisi Azərbaycan-Ermənistan münasibəti ilə bağlı…