Rubrikaya baxış

Elm və təhsil

BALAŞ AZƏROĞLUNUN LIRIKASI:

Xalq şairi Balaş Azəroğlu yarım əsrə bərabər yaradıcılığı ilə şimallı-cənublu bütöv Azərbaycan poeziyası tarixində möhtərəm bir…

KƏNAN HACI YAZIR:

Yazıçının dünyagörüşü necə formalaşır? Düşüncəsinin miqyası necə genişlənir? Öz qılafında qalan yazıçı öz dar əyalət…