Rubrikaya baxış

Elm və təhsil

BABA PÜNHAN

Bu bahar seçkidir, ey kəs, səs elə, səslə məni, Tələsib mənsəb üçün əs, səs elə, səslə məni. Kimi sahildə butulka, kimi boş…

HÖKÜMƏ BİLLURİ

Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri, filologiya elmləri namizədi, alim, tədqiqatçı, jurnalist Hökumə…

ARAZ ÇAYI

(Cəfər Cabbarlının bolşeviklər tərəfındən qadağan edilmiş əsərindən) Araz , çəkil aradan, qovuşsun Azərbaycan! Araz, söylə…