Rubrikaya baxış

Məqalələr

VİDADİ MUSTAFAYEV:

Mənhus İran millətçi-molla  rejimi dini-məzhəbi bir olan şimal qonşusuna qarşı düşmənçilik niyyətlərini daim nimayiş etdirməklə…

KİTABLAR NİYƏ YANDIRILIR?

Xülasə: Dünyanın mədəni təkamülündə “kitab” son dərəcə əhəmiyyətli rol oynamışdır. Eyni zamanda kitaba olan münasibət də…

MƏTBU İRSİMİZDƏN

Biz İran Azərbaycanında son zamanlar cərəyan edən böyük tarixi hadisələrin ən gözəl ifadəsini Təbrizdə demokrat firqənin nəşr…

FAY XƏTTİNDƏ YER ALAN TƏBRİZ

Etekyazı.com saytında dərc olunmuş bu yazını həyəcansız oxuya bilmədik. Buna görə də qərara aldıq ki, ilk növbədə “fay nədir”…