Rubrikaya baxış

Məqalələr

VİDADİ MUSTAFAYEV:

Mənhus İran millətçi-molla  rejimi dini-məzhəbi bir olan şimal qonşusuna qarşı düşmənçilik niyyətlərini daim nimayiş etdirməklə…