Rubrikaya baxış

Tarixi şəxsiyyətlər

1804-Cİ İLİN 3 YANVAR GÜNÜ

Qəhrəman Gəncə camaatı Cavad Xanın öndərliyində rus qoşunlarına qarşı döyüşürdülər. Ruslar güclü idilər, amma gəncəlilərin…

NİZAMİ GƏNCƏVİ – 880 

880 ildən artıq bir zaman keçsə də, Azərbaycan torpağında Nizami adlı bir günəşin nə nuru, nə hərarəti azalmır. Əsrlər keçir,…