Rubrikaya baxış

Mədəniyyət

KLASSİK İRSİMİZDƏN

Əbdülqədir ibn Qeybi əl-Hafiz Əl-Marağayi XIV əsrin ortalarında Azərbaycanın məşhur elm və mədəniyyət mərkəzlərindən sayılan…

TƏBRİZ

Qartal oynağısan, şahin yuvası, Sən ay Səttarxanlar məkanı Təbriz! Olubsan aslanlar,şirlər obası, Götürüb şöhrətin cahanı…

XUDAFƏRİN KÖRPÜLƏRİ

Xudafərin körpüləri çox qədim körpülərdir. Bu körpülər Azərbaycanı və İranı birləşdirən, Azərbaycanın Cəbrayıl rayonu ilə İranın…

AŞIQ HÜSEYN CAVAN (TƏBRİZ)

El aşiqiyəm! Mən öz vətənimdən ilham almışam. Azad ölkə, azad el aşiqiyəm Möhkəm iradəli təmiz ürəkli Həqiqət adlanan…