Sənətkarlar yad edildi

Sevimli dostlar, ADF-in üzvü, Milli şairimiz Haşim Tərlanın 70-ci idonümü və yubileyi münasibətilə Güney sənət…