“21 AZƏR” MEDALI İLƏ TƏLTİF OLUNANLAR

GÜNEY AZƏRBAYCAN FƏDAİLƏRİNDƏN:

Yadulla Qulupur, Məhəmmədəli Ramitin və İsmayıl Kərimi.

Təbriz, 1946-cı il.

 

 

Şərhlər bağlıdır.