Aylıq Arxiv

Aprel 2023

NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ TURAN

PARVİZ FİRUDİN OQLU KAZİMİ Baku State University, Associate Professor, Doctor of Philosophy, pkazimi@mail.ru, ORCID: -  Parviz…

ADF MK-NIN BƏYANATI

Türkiyə Cümhuriyyəti “Vətən” partiyasının ictimailəşdirdiyi İran İslam Respublikasının “Türk Dövlətlər Birliyənə” üzvlüyə dəvət…