Azərbaycan Demokrat Firqəsi Milli Hökümət idealını yaşadır

Şərhlər bağlıdır.