İRANDA, TÜRKCƏ YAZMAQ SİYASAL DİRƏNİŞDİR

Güney Azərbaycanlı milli fəalların içində çox maraqlı bir iş sistemi oluşubdur (oluşdurulubdur desəm daha doğru olar).

Apardığım kiçik bir araşdırmada niyə farsca yazırsınız soğusunu cavablayanların yüzdə yüzü “fars dilini hamı oxuya bilir deyə farsca yazıram. Türkcəni oxuya bilməyən bir çox Türkləri bu dildə aydınlatmağa çalışıram” -deyə bir başa ya göndərmələrlə cavab veriblər.

Güney Azərbaycan milli fəalı iran islam respoblikasının əmək haqqı almayan fars dilli eyitim sisteminin işçisinə çevrilibdir.

Bilgi vermək, eyitimdir. Bilgini farsca verirsənsə deməli fars dilində eyitim keçirsən və beləliklə də Fars dilli eyitim sisteminin bir parçası olursan.

Dəyərli gənclər, sevgili gənc milli fəallar!
Gələnəksəl (ənənəvi) dirəniş sistemimizdə dəyişiklik aparmağın vaxtı çoxdan yetişibdir. Əsgimiş, çürümüş, yanlışlığı təsbit edilmiş metodları, taktikləri bir qırağa qoymalıyıq.

Biz, Türk dilli eyitim sistemini özümüz qurmalıyıq. Bu sistemi iran dövləti heç vaxt, heç heç vaxt bizim üçün qurmayacaqdır. Bu iş qolay deyil, bunu hamımız bilirik. Özümüzü gəlişdirməliyik, dilimizi gündən günə daha mükəmməl öyrənməyə vaxt və enerji qoymalıyıq. Bütün demək istədiklərimizi yalnız öz dilimizdə ortalığa qoymağa çalışmalıyıq. Bütün bunlarla birlikdə, çox çox önəmli bir
məsələni gözümüzün önündə tutmalıyıq: biz, yanlış yazmaqdan qorxmamalıyıq!
Yanlış yazılmış Türkcə bir mətni fəsih bir farsca mətndən yüz qat üstün tutmalıyıq. Bu, modern və radikal milli fəallığın ilk qoşulu kimi düşüncəmizdə oturmalıdır.
Unutmayaq, Türkcə yazmaq, özü özlüyündə bir siyasal dirənişdir!

Hadi Qaraçay,
şair, yazıçı, jurnalist

Şərhlər bağlıdır.