MÜBARİZƏ AMALIMIZDIR

AZADLIQ YOLUNUN FƏDAİSİ QULAMƏLİ İSMAYILZADƏ

Milli Demokratik hərəkatın qələbəsi uğrunda mərdliklə mübarizə aparan fədailərdən biri də Qulaməli İsmayılzadədir. Q. İsmayılzadə 1301-ci şəmsi ilində (1922) Dizcərud mahalındakı İrvan kəndində muzdur kəndli ailəsində anadan olmuşdur.Onun uşaqlıq dövrü çox ağır keçmiş, nökərçilik etdiyi xanın qapısında həmişə  döyülüb təhqir olunmuşdur.Hələ kiçik yaşlarından zülm və istismara, təhqir və yoxsulluğa məruz qalan Qulaməli 1322-ci ildə (miladi1943) Hizbe Tudə İranın sıralarına daxil olmişdur. Gənc hizbə (partiyaya) daxil olduqdan sonra ən fəal üzvlərindən birinə çevrilir. O, həmişə belə deyirdi:” Mən hizbin sərbazıyam.Təşkilata lazım olan ən çətin tapşırıqları xahiş edirəm ki, mənə tapşırsınlar”.

Qulaməli İsmayılzadə 1324 – cü ilin hələ aban ayında (1945, oktyabr – noyabr) Şişvan qəsəbəsində jandarm və polis qüvvələrinin  tərksilah olunmasında fəal iştirak edir. Azərşəhrin irtica qüvvələrindən təmizlənməsində, şanlı 21 Azər günündə, Təbriz şəhərinin azad olunmasında diqqətəlayiq rəşadət göstərir və sonralar Milli Hökumətin təklifi əsasında Milli Məclis tərəfindən ” 21 Azər” medalı ilə təltif olunur.Yüzlərlə fədai ilə birlikdə Qulaməli də Həştrud, Çaroymaq və Çardəhl mahallarında irtica qüvvələrin silahlı dəstələri ilə inadla vuruşur.Çaroymaq mahalının Ərəbşah dağlarında məşhur mürtəce Hacı Qəhrəman xanın quldur dəstələri ilə döyüşlərdə  xəstələnməsinə baxmayaraq bir gün də olsun döyüşdən əl çəkməyib. O, 21 Azər nəhzətinin qələbəsində çalışdığı kimi, onun nailiyyətlərinin qorunmasında da fədakarlıq göstərmiş,son nəfəsinə qədər xalq işinə sadiq qalmışdır.

Şahənşah qoşunları 1325 – ci ildə (miladi 1946)

Azərbaycana xaincəsinə basqın edən zaman  Qulaməli Ərəbşah və Gücəqala kəndlərində Şükür xan və Hacı Qəhrəmanın quldur dəstələri ilə üz – üzə gəlir və onlara qarşı inadla vuruşur. Düşmən qüvvəsi çoxalır, şahənşah qoşunlarının piyada və süvari hissələri Hacı Qəhrəmanın köməyinə gəlir və nəhayət, Qulaməli bir neçə yoldaşı ilə birlikdə dağlara çəkilməyə məcbur olur.O, şaxtalı  sərt dağlarla düşmən qüvvələrinin təqibi altında  gecə – gündüz yol gəlməli və bəzən də vuruşmalı olur.

Nəhayət, Həştrud mahalının  Kültəpə kəndində qısamüddətli atışmadan sonra fədailər məşhur feodal Solətinin atlıları tərəfindən mühasirəyə alınırlar.Düşmən onu nə qədər aldatmağa çalışır, mümkün olmur.Bütün fədailər düşmən tərəfindən ölümlə hədələnir.Lakin təslim olmurlar.Nəhayət, çox atışmadan sonra Solətinin atlıları Qulaməlinin yoldaşları ilə birlikdə olduğu evə od  vurub yandırırlar. Qorxmaz fədai Qulaməli İsmayılzadə yanan evin alovları içəridindən çıxarkən düşmən tərəfindən açılan güllələrə hədəf olur.

Qəhrəman son nəfəsində də öz əqidəsində möhkəm dayanır, iftixarla, başı ucalıqla ölməyi düşmənə təslim olub alçalmaqdan üstün tutur. O, öz cəsarəti və barışmazlı ilə fədailik ləyaqətini yüksəldir. İgid Qulaməlinin əziz xatirəsi cəsarət və bacarığı, düşmənə qarşı barışmazlığı cavan nəsillər tərəfindən yad edilməkdədir.

Beyrək

Şərhlər bağlıdır.