Açar sözə görə baxış

Sədrəddin Soltan

SƏDRƏDDİN SOLTANIN ŞƏRHİ:

İranda 18 iyun seçkilərindən sonra qalib elan olunacaq şəxsi ağır miras gözləyir.Sosial-iqtisadi problemlər məngənəsində sıxılan…