Məhəmmədəli Duzduzanlı

 Fədailər

Çəkib azadlıq uğrunda böyük zəhmət fədailər

Qoyubdur boynuna öz xalqının minnət fədailər

Silah almış ələ, eylər gecə-gündüz bizə xidmət

Çalışar müttəsil, ta qeyddən azad ola millət.

Özün narahət etmiş ta ki, etsin xalqını rahət

Rəvadırmı çıxa yaddan belə xidmət ilə zəhmət.

Gərək öz şanlı xalqından görə rafət fədailər

Çəkib azadlıq uğrunda böyük zəhmət fədailər.

Fədai dəstəsin görcək hərasan oldu xainlər

Qaçıb bu ölkədən yeksər qorizan oldu xainlər.

Fədai qorxusundan xaneviran oldu xainlər

Fədai qüdrətilə tirbaran oldu xainlər.

Əzəldən verməyib düşmənlərə fürsət fədailər

Çəkib azadlıq uğrunda böyük zəhmət fədailər.

Şərafətlə keçib başdan, qoyubdur ovcuna canın

Salıbdır düşməni bəndə, tutub nagah gəribanın.

Həman dəm zülmükarlardan alıb məzlumların qanın

Ucaldıb yer üzündə şöhrətin bu Azəristanın.

Qazanmışdır bu gün hər ölkədə şöhrət fədailər

Çəkib azadlıq uğrunda böyük zəhmət fədailər.

Bu gün bu nöqtəyə lazımdır çox diqqət, vətəndaşlar

Gərək biz də verək onlar üçün qiymət, vətəndaşlar.

Həmişə ehtiram ilə edək hörmət, vətəndaşlar

Verib onlara hədiyyə eliyək rafət, vətəndaşlar.

Olub dilşad, etsin daima işrət fədailər

Çəkib azadlıq uğrunda böyük zəhmət fədailər.

“Azərbaycan” qəzeti. ADF orqanı, Təbriz, say 137, 27 fevral 1946-cı il

Şərhlər bağlıdır.