ONLAR BAKIYA ZABİTLİK OXUMAĞA GÖNDƏRİLMİŞDİ…

“Azadlığımızı ancaq milli qüvvə, müntəzəm silahlı qoşun olmadan qorumaq olmaz. Bu isə ümumxalqın silah başına keçməsi ilə mümkün pəzir olacaqdır.”

SEYİD CƏFƏR PİŞƏVƏRİ

1946 – cı ildə Azərbaycan Milli Hökuməti tərəfindən hərbi təhsil almaq üçün Bakıya göndərilən gənclər:

Arif Asif

Yunis Səmimi

Əkbər Nəsudari

Böyükağa Əhrabiyan

Təqdim etdi:

Güləddin İsmayılov

Şərhlər bağlıdır.