İRANDA PREZİDENT SEÇKİLƏRİ

BİRİ İNCİKLİKDƏN, O BİRİ DÜŞMƏNÇİLİKDƏN

Cənubi azərbaycanlılar İranda 13-cü prezident seçkilərində prezidentliyə iki azərbaycanlı namizəd, M.Mehrəlizadə və Ə.Himmətinin azərbaycanca şer oxuması və təbrizlililərə həm də azərbaycanca müraciət etməsini seçkidə azərbaycanlıların səsini qazanmaq üçün konyuktur gediş hesab edərək həmin addıma əhəmiyyət verməməyə və dolayısı ilə desək, onlara yalnız azərbaycanlı olduqlarına görə səs verməyin o qədər də düzgün olmadığını vurğulayırlar.

Onlar normal, demokratik və milli ayrı-seçkilik olmayan ölkələrdə olduğu kimi, namizədə onun siyasi, mənəvi və peşəkarlıq göstəricilərinə görə səs verməyə çağırırlar.Buna heç bir irad olmazdı, əgər İran İslam Respublikası, xüsusən etno-milli münasibətlər sahəsində normal bir ölkə olsa idi.

Vidadi Mustafayev

Şərhlər bağlıdır.