VİDADİ MUSTAFAYEV YAZIR: ANA DİLİ GÜNÜMÜZ MÜBARƏK

13-cü prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd Möhsün Mehrəlizadənin Qərbi Azərbaycan televiziya kanalında çıxışından bir parça.Çıxışına Azərbaycan dilində başlayan namizəd demişdi:

Əziz azərbaycanlılar, həmvətənlərim, həmşəhrlilərim, əziz ərdəbillilər, əziz Azərbaycane şərqlilər, əziz Azərbaycan qərblilər, əziz zəncanlılar, əziz türkzəbanlar, nə fəqət Azərbaycanda, təmame İranda, hər yerdə, hamıza salam ərz eliyirəm.Hamınızın qabağınızda təzim edirəm. Azərbaycanlı qeyrətlidir, azərbaycanlı himmətlidir, azərbaycanlı böyükdür. Azərbaycan İranın başıdır. Azərbaycan İranın iftixarıdır. Mən də iftixar elirəm ki, türkəm, azərbaycanlıyam, marağalıyam, sizlərdənəm, türk balasıyam və inşallah ki, bu dəfə, bu intixabatda sizlərin himmətiynən, sizlərin böyüklüyünən elə eliyəciyik ki, inşallah, qeyrəti məsuliyyətpəzirliği, şücaəti, şəhaməti, işbilməyi, portəlaşlığı, hamısını və vətənpərəstliği təzədən, böyük səthidə, ali səthidə ölkəmizə, vətənimizə, əziz İranımıza hakim eliyək, inşallah, Yaşasın Azərbaycan, zende bad İran.

Şərhlər bağlıdır.