QALX AYAĞA AZƏRBAYCAN!

Tabloda yazılmışdır:

“Bütün ölkə İsfahan səhrasına görə səfərbər olub və oradakı problemi həll edirlər.

Məzlum Azərbaycan üçün kim çalışacaq?

Urmiya gölü, duz tufanı, Quru gölün quruması, meşələrin məhv edilməsi və fabriklərin yarımçıq bağlanması?!”

Biz də deyirik:

Oyan, qalx ayağa Azərbaycan!

Sənin sözün daha kəsərli olacaqdır.

Sənin qüdrətin, gücün, adın-sanın, şan-şöhrətin, qürurun və vüqarın vardır, igid və şərəfli, namuslu və qeyrətli, dönməz və sarsılmaz, saf və ədalətli, millətinin və vətəninin hürrü üçün qanından, canından keçməyə hazır olan övladların vardır.

Tarixən etdiyin fədakarlıqların saya gəlməz.

Qalx və çətinlikləri həll et!

Fədai övladı

Şərhlər bağlıdır.