21 AZƏRİ ANARKƏN

"SONSUZLUQ" QOŞUĞUNDAN QISA BİR BÖLÜM:

Ölüm tufarların aşaraq gəldik

və yaşam düzənində çadır qurduq.

Pay aldıq

işdən və gücdən.

Paylaşdıq insan ormanında

insana yaraşan düzən qurmağı.

Bir ildə

min ömür yaşadıq.

Ərkin unutmayacağı

Göy Məçidin görmədiyi

dərin bir ömür.

Ana sütündən doğma

qız dodağından şirin

qadın döşündən dadlı.

Gəliş haqlı

gediş haqlı

gülüş haqlı.

Səsləndi sazın hər telində yeni bir səs

və kolun hər gülündə başqa bir qoxu.

Qorundu insanın insan hörməti,

nə qədər uzun idi

necə də qısa idi o il…

 

Gözlərimi açıram

doğudan əsməkdə sazaqlı külək

doğudan doğmaqda boğuntu səsi

Təbrizə axırmış bütün qanlı çayların axımı…

Hadi Qaraçay

Şərhlər bağlıdır.