SEYİD ƏZİM ŞİRVANİNİN TÜRKCƏ DİVANI

Bu gün Azərbaycanın dahi şairi, Füzulidən sonra qəzəl və qəsidə janırının ən parlaq siması hesab edilən, dini-fəlsəfi, eyni zamanda ictimai-siyasi məzmunlu şeirlərin ən gözəl nümunələrini yaratmış Seyid Əzim Şirvaninin (1835-1888) hicri 1310, miladi 1892-ci ildə Təbrizdə daşbasma üsulu ilə çap edilmiş “Divan”ının nüsxəsini əldə etdim. 255 səhifədən ibarət olan əsəri Mirzə Həbib Məşhədi Sadiq oğlu çapa hazırlamışdır. Seyid Əzim Şirvaninin türkcə divanı şairin qəsidə, qəzəl, təxmis, həcv və tərkibbəndlərini əhatə edir. Şair divanın dibaçəsində Allahı, Peyğəmbəri və İmam Əlini mədh etdikdən sonra özü haqqında qısa məlumat verir, daha sonra şeirlərin toplanması, məzmunu və məqsədləri barəsində maraqlı məqamlara toxunur….

بِحمدالله کی قالدي یادگار اشعار جانبخشیم،

اگر چه سیدا، نه مولک و مال و نه زریم قالدي.

Bihəmdillah ki, qaldı yadigar əşari-canbəxşim,

Əgərçi, Seyyida, nə mülkü malü, nə zərrim qaldı.

مؤت جیسمانی ایله سانما منیم اؤلمه گیمی،

سیدا اؤلمه رم، عالمده سسیم وار منیم!

Mövti-cismani ilə sanma mənim ölməyimi,

Seyyida, ölmərəm, aləmdə səsim var mənim.

Elnur Mustafayev

Şərhlər bağlıdır.