DOKTOR ŞAPUR ƏNSARİNİN HƏDİYYƏSİ

Bir uçaydım bu çırpınan yelinən,
Bağlaşaydım dağdan aşan selinən,
Ağlaşaydım uzax düşən elinən,
Bir görəydim, ayrılığı kim saldı
Ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı”

Ustad Şəhriyardan

P.S. Ustad Şəhriyarın misraları həkk olunmuş bu çərçivənin fotosunu mənə Amerikadan dr. Şapur Ənsari göndərib.

 Səməd Bayramzadə,

AMEA-nın akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Cənubi Azərbaycan şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Şərhlər bağlıdır.