KİMLİK YALNIZ DİL İÇİNDƏ QORUNUR, ÖZƏLLİKLƏ YAZI DİLİ!

Allahın ən əsgi kitabının vur-tut 3000 il yaşı var. Demək olar kitab yazmağı Allaha insanlar öyrətdilər. Gənəl olaraq yazıb-oxumaq, insanlıq işidir, əkin, külter işidir.

Yeniyetməlik illərimdə böyük qardaşımın Türkcə yazmağını(alışdırılmış olduğumuz farsca yazmadığını) görüncə beynimdə Türklüyümün, milli kimliyimin ilk ışıqlarının yandığını aydınca xatırlayıram.

Türkcə yazılmış hər əsər, kitab, məqalə, qonusundan asılı olmayaraq, sonucda Türklüyün varlığını vurğulayan potensial gerçəklikdir.

Sən, səni çevrəyən bütün farsdilli kitab, jurnal, radio, tvlərin içində özünü yalnız əlində olanlarınla tanımlaya bilərsən. Önəmli olan, nəyinsə olması, nəyinsə məhz öz dilində olmasıdır.

Hadi Qaraçay olaraq, milli düşüncə anlayışımda heç bir farsdilli əsərin məqalənin, kitabın izini tuta bilmirəm. Mən, milli düşüncəmi, zaman zaman heç də bir başa milli düşüncə üzərinə yazılmamış, ancaq Türkcə yazılmış kitablardan aldım. De Əliağa Vahidin qəzəlləri, Füzulinin, Nəsiminin qəzəlləri, Koroğlunun o ya bu səfəri, Marağalı Kəriminin satirik şrirləri…

Farsca yazdığımızca, iran içində fars dilinin və kültürünün, yazı gələnəyinin çevrəsində bizim hamımızı farslaşdıracaqlar, bu da, iranın içində farsca yazan bütün millətlər üçün qaçılmaz bir tale’dir.

Bu savaşın içində bizdən olub, bizə zərər verən kəsimlərdən biri də, bizdən danışıb, bizim dilimizdə yazmayanlardır.

Farsca yazanlar nə yazırlar yazsınlar, sonunda,  fars dilinin avtoriterliyini gücləndirir, fars dilinin kölgəsinin başımızdan çəkilməsini gecikdirirlər.

Farsca yazmaq, iran dövlətinin qurallarına uymaqdır.

Farsca yazmaq, fars dilinin avtoritəsinə əyilməkdir.

Farsca yazmaq, fars dilinin yaratdığı siyasal toplumsal çevrənin, mühitin təsdiqini qazanmağa çalışmaqdır. Farsca yazmaq, ağırlığı altında əzildiyimiz  fars dilinin ağırlığını daha da artırmaqdır.

Farsca yazmağın çıxdığı qapının ağzında, günümüzün Əfqanistanındakı “Farsdilli Türklər” deyə özlərini tanımlayan Türklərin təcrübəsi bizi gözləyir.

Sən sevgili Türk gəncliyi, Farsca yazaraq, fars dilinin siyasal, sosial, kültürəl çevrəsində öz kimliyindən, milli varlığından danışa bilərsən, ancaq özünü kəsinliklə qoruya bilməyəcəksən. Farsca yazdıqca əriyirsən, farsca yazdıqca öz sonuna yaxınlaşırsan…

Çıxış yolumuz ancaq və ancaq Türkcə yazmaqdır.

Hadi Qaraçay

Şərhlər bağlıdır.