SMTV – CAVAD İSMAYILBƏYLİNİN ŞƏRHİ

Xamənei Azərbaycanın yeraltı sərvəti ilə terroristlərə maddı yardım edir

Şərhlər bağlıdır.