PANFARSİSTLƏRİN İKİLİ STANDARTLARI

FARS MƏDƏNİLİYİ


VİDADİ MUSTAFAYEV

İranda bütün dövlət, rəsmi elmi-mədəni qurumlar və zahirən qeyri-hökumət mədəniyyət fondları tərəfindən bütün səviyyələrdə və vasitələrlə qorunan, ölkənin başqa xalqlarına zorla qəbul etdirilən fars dilinin qorumasının vacibliyinə həsr olunmuş NÖVBƏTİ tədbir haqqında hazırlanmış yazıdan sitat: ”Xatırlayırıq ki, son vaxtlar region ölkələrindən biri fars dilini öz xalqının rəsmi dilləri siyahısından çıxarmaq üçün böyük səylər göstərib”.

Görəsən, rəsmi dili fars dili olan neçə ölkə var ki, bu adam təarof xatirinə o ölkənin adını çəkmir. Rəsmi dili fars dili adlanan İrandan başqa heç bir ölkə yoxdur. Amma İranda fars dilinə çox yaxın olan tacik(Tacikistan) və dəri( Əfqanıstan) dillərini fars dili adlandırırlar. Bu İNCƏLİYİ nəzərə almasaq, fars dili rəsmi dil (və dillərdən biri) olan vur-tut, İKİ YARIM ölkə var. Biri Tacikstan, biri İran (əslində İranda əksəriyyət fars dilli deyil, amma bir rəsmi dili var-fars), yarım da Əfqanıstan ( çoxluğun dili-puştu və ya pəştun və ya əfqan və azlıqlardan birinin dili dəri və ya tacik ).

İran hakimiyyəti Azərbaycan türk dilini nəinki rəsmi dil elan etməyə qarşıdır, hətta çox milyonlu xalqın ana dilini mədəniyyət mərkəzi olan məktəbə belə buraxmır. Amma Əfqanıstanda azlıq təşkil edən taciklərin dilinin rəsmi səviyyədən endirilməsi təşəbbüsünə qarşı mübarizə aparır.

Yəqin belə davranış MƏDƏNİ olmağın farssayağı təzahürüdür.

Şərhlər bağlıdır.