İSFƏNDİYAR QARABAĞİNİN YARADICILIĞININ 50 İLLİYİ

İnqilab nəğməkarı – İsfəndiyar Qarabaği elə İnqilabın ilk günlərindən baslayaraq 40 il ərzində vətənpərvərlik  və milli məzmunlu  və ruhlu 800-dən çox  musiqi əsəri bəstələmiş və icra etmişdir.

16 iyun 2022-ci il tarixində isə İsfəndiyar Qarabağinin incəsənət sahəsində fəaliyyətinin 50 illiyini Təbrizdə qeyd edəcəkdir. O, 1943-cü ildə Təbriz şəhərində Qarabağlılar küçəsində anadan olmuşdur.

Şərhlər bağlıdır.