RƏİSİ AZƏRBAYCANA NİYƏ GƏLİR

PRİME.TVAZ-IN SƏDRƏDDİN SOLTANLA SÖHBƏTİ

Azerbaycan-ruznamesi.org həmin müsahibəni sizlərə təqdim edir

Şərhlər bağlıdır.