PİŞƏVƏRİ VƏ ONUN ŞƏXSİYYƏTİ HAQQINDA BÖYÜK QİYMƏT BELƏDİR:

Tarixçi Baqer Momenilə məktublaşmada yazıçı Bozorg Ələvinin Pişəvəri və onun şəxsiyyəti haqqında verdiyi böyük qiymət belədir:

Bozorg Ələvi yazır:

“Pişəvəri hiyləkar insan deyildi, böyuk siyəsətçi idi, Azərbaycan üçün həqiqi Milli Hökumət onun məqsəd və məramını təşkil edirdi. O, kitabsevər adam idi, çox yazırdı, qənaət edici tərzidə yaşayırdı, əxlaqsız deyildi, evləndiyi qadınla rizayətlə keçinirdi, insanlığa qarşı heç bir hərəkət ondan heç vaxt görmədim və eşitmədim. O, həqiqətən sağlam insan idi, özünün işlərini Sovetlərin istədiyinə uyğun aparmırdı, amma Sovetlərə də artıq gücü çatmırdı.

“Baqir Momenilə Bozorg Ələvinin məktublaşma kitabı. səh. 20-21”.

Beyrək

Şərhlər bağlıdır.